Palolento- ja SAR-toiminta

Vapaaehtoisten ilmailuharrastajien lentokoneesta suorittamat metsäpalojen tähystyslennot, lyhyesti palolennot, ovat kuuluneet Suomen kesään jo lähes neljänkymmenen vuoden ajan. Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa säännöllistä valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminnan tarkoitus on havaita maastopalot ajoissa, ja näin estää niiden leviäminen suurelle alueelle. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) tehtävänä on järjestää tehokas metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Palveluntuottajana on yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys. Keski-Suomen maakunnan alueella palveluntuottajana on Keski-Suomen Ilmaliljat ry.

Tähystyslennot ovat pelastustoimen tehtäviä. Niitä suoritetaan säännöllisesti sekä riskiperusteisesti metsäpalovaroituskauden aikana. Lisäksi lentoja voidaan suorittaa alueen pelastusviranomaisen pyynnöstä, kun kyseessä on esimerkiksi epäselvän savuhavainnon tarkastaminen.

Palolentokoneen päälliköltä edellytetään 100 lentotunnin kokemus ja Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) tai kerhon antama, PSAVI:n hyväksymä palolentokoulutus. Muulta lentohenkilöstöltä vaaditaan Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) tai kerhon antama, PSAVI:n hyväksymä tehtävän edellyttämä koulutus. Tarvittaessa palolennolla voi olla mukana pelastusviranomaisen edustaja.

SAR-toimintaa (Search And Rescue), jota on Suomessa aikaisemmin harjoitettu maa- ja merialueella, kattaa nykyään myös ilmatilan. SAR-lentotoimintaa koodinoi Suomen Ientopelastusseura. Vapaaehtoinen pelastuslentotoiminta lentokoneilla täydentää helikoptereilla harjoitettavaa etsintä- ja pelastuslentotoimintaa. Hälytysjärjestelmä tukeutuu pääsääntöisesti ilmailukerhoihin rakennettuun metsäpalojen tähystystoiminnan järjestelmään.

SAR-lentotoiminnassa mukana olevilta ohjaajilta vaaditaan vähintään 100 tuntia lentokokemusta sekä koulutus SAR-tehtäviin. Etsintätehtävää suorittavassa koneessa on nelihenkinen miehistö: ohjaaja, tehtävänjohtaja eli Mission Commander sekä kaksi lentoetsijää. Suomen lentopelastusseuran järjestämän peruskoulutuksen jälkeen toimintaan sitoutuneet tukikohdat harjoittelevat säännöllisesti etsintälentoja.