Palolento- ja SAR-toiminta

Palolento- ja SAR-toiminta

Vapaaehtoisten ilmailuharrastajien lentokoneesta suorittamat metsäpalojen tähystyslennot, lyhyesti palolennot, ovat kuuluneet Suomen kesään jo lähes neljänkymmenen vuoden ajan. Metsäpalojen valvontalentotoiminnan rahoittaa sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön organisoinnin suorittavat lääninhallitusten pelastusosastot.

Palolentokoneen päälliköltä edellytetään 100 lentotunnin kokemus ja palolentokoulutus. Tähystäjältä vaaditaan Suomen lentopelastusseuran tai kerhon antama tähystäjäkoulutus. Tarvittaessa palolennolla voi olla mukana pelastusviranomaisen edustaja.

SAR-toimintaa (Search And Rescue), jota on Suomessa aikaisemmin harjoitettu maa- ja merialueella, kattaa nykyään myös ilmatilan. SAR-lentotoimintaa koodinoi Suomen Ientopelastusseura. Vapaaehtoinen pelastuslentotoiminta lentokoneilla täydentää helikoptereilla harjoitettavaa etsintä- ja pelastuslentotoimintaa. Hälytysjärjestelmä tukeutuu pääsääntöisesti kerhoihin rakennettuun metsäpalojen tähystystoiminnan järjestelmään.

SAR-lentotoiminnassa mukana olevilta ohjaajilta vaaditaan vähintään 150 tuntia lentokokemusta sekä palolento- ja SAR-koulutus. Nykyisin miehistöjen pelastuslentokoulutus järjestetään palolentokoulutuksen jatkeeksi. Etsintätehtävää suorittavassa koneessa on nelihenkinen miehistö: ohjaaja, suunnistaja eli Mission Commander sekä kaksi tähystäjää. Suomen lentopelastusseuran järjestämän peruskoulutuksen jälkeen toimintaan sitoutuneet tukikohdat harjoittelevat säännöllisesti etsintälentoja.