Moottorilentäminen

Moottorilento on ympärivuotinen harrastus, joka tarjoaa runsaasti elämyksiä ja haasteita. Taitojen kehittyessä valtakunnan rajatkaan eivät ole yksityislentäjän lupakirjan haltijalle esteenä. Jäsenemme käyvät kerhomme koneilla säännöllisesti mm. Baltian maissa.

Vesitasoja

Jos haaveilet ilmailuun liittyvistä ammateista, voi lentoharrastuksesta olla hyötyä myös ammatillisessa mielessä. Yksityislentäjän lupakirja (PPL) muodostaa peruskoulutuksen ansiolentäjän lupakirjaan (CPL) ja liikennelentäjän lupakirjaan (ATPL).

Monipuolisuutta harrastukseen (ja ilmaista lentämistä) saat osallistumalla metsäpalo- ja etsintälennoille, aluksi tähystäjänä ja myöhemmin koneen päällikkönä. Purjekoneiden hinauslentäjänä ja laskuvarjokerhon hyppykoneen pilottina toimii usein kerhomme moottorilentäjä. Sokerina pohjalla on vielä yölento-, suksi- ja vesilentokelpuutuksen hankkiminen.

Moottorilentokurssi

Keski-Suomen Ilmailijoiden moottorilentokurssi koostuu teoriatunneista ja koululennoista, jotka suoritetaan yleensä rinnakkain. Kurssi on mahdollista suorittaa oman aikataulun mukaan, ja yleensä koulutus kestää 6-12 kuukautta.

Teoriakoulutus sisältää 100 tuntia teoria-aineita, kuten ilmailun säädökset, lentokoneen yleistuntemus, lennonteoria, lentosuunnistus, radioliikenne. Lentokoulutus sisältää vähintään 45 lentotuntia. Ne muodostuvat yhdessä opettajan kanssa sekä yksin suoritettavista koululennoista, joilla harjoitellaan koneen käsittelyä ja toimintaa matkalennoilla. Ensimmäiselle yksinlennolle pääset n. 10-15 lentotunnin jälkeen.

Koulutuksen päätyttyä oppilaan on läpäistävä ilmailulaitoksen teoriakoe sekä tarkastuslento.

Koulutuksen voi aloittaa 16-vuotiaana ja lupakirjan voi saada täytettyään 17 vuotta. Normaali terveys riittää eivätkä silmälasitkaan ole yleensä este. Kurssille osallistuminen edellyttää Keski-Suomen Ilmailijoiden jäsenyyttä.

Tartu tilaisuuteen ja toteuta unelmiesi haave lentämisestä Keski-Suomen Ilmailijoissa. Ota yhteyttä kerhon koulutuspäällikköön tai moottorilentojaoston puheenjohtajaan ja pääset aloittamaan koulutuksen tuota pikaa!

Katso myös lentokalustomme!

Palolento- ja SAR-toiminta

Vapaaehtoisten ilmailuharrastajien lentokoneesta suorittamat metsäpalojen tähystyslennot, lyhyesti palolennot, ovat kuuluneet Suomen kesään jo lähes neljänkymmenen vuoden ajan. Metsäpalojen valvontalentotoiminnan rahoittaa sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön organisoinnin suorittavat lääninhallitusten pelastusosastot.

Palolentokoneen päälliköltä edellytetään 150 lentotunnin kokemus ja palolentokoulutus. Tähystäjältä vaaditaan ilmailulupakirja ja kerhon antama tähystäjäkoulutus. Tarvittaessa palolennolla voi olla mukana pelastusviranomaisen edustaja.

SAR-toimintaa (Search And Rescue), jota on Suomessa aikaisemmin harjoitettu maa- ja merialueella, kattaa nykyään myös ilmatilan. SAR-lentotoimintaa koodinoi Suomen Ilmailuliitto ja sitä tukee Raha-automaattiyhdistys. Vapaaehtoinen pelastuslentotoiminta lentokoneilla täydentää helikoptereilla harjoitettavaa etsintä- ja pelastuslentotoimintaa. Hälytysjärjestelmä tukeutuu pääsääntöisesti kerhoihin rakennettuun metsäpalojen tähystystoiminnan järjestelmään.

SAR-lentotoiminnassa mukana olevilta ohjaajilta vaaditaan vähintään 150 tuntia lentokokemusta sekä palolento- ja SAR-koulutus. Nykyisin miehistöjen pelastuslentokoulutus järjestetään palolentokoulutuksen jatkeeksi. Etsintätehtävää suorittavassa koneessa on nelihenkinen miehistö: ohjaaja, suunnistaja eli Mission Commander sekä kaksi tähystäjää. Suomen Ilmailuliiton järjestämän peruskoulutuksen jälkeen toimintaan sitoutuneet tukikohdat harjoittelevat säännöllisesti etsintälentoja.